Ms Sara Kuseta

”Vi lägger mycket tid och kraft på att se eleverna”

Ms Sara Kuseta är biträdande rektor på Nordic International School Kalmar.

– Jag har tidigare arbetat både som lärare och rektor. Egentligen hade jag tänkt gå tillbaka till lärarjobbet, men attraherades av Nordics koncept när den här möjligheten dök upp.

Ms Kuseta gillar en arbetsmiljö i skolan där det är tydligt vem som är ledare och fattar besluten. Där man litar på att individen kan utöva sin yrkesroll, oavsett om man är rektor eller läraren i klassrummet.

– Jag har tidigare arbetat i skolor där det var otydligt vilka regler som gäller, där man pratade mer än man gjorde. Här är det inte så.

För Ms Kuseta är det tydligt vad som särskiljer Nordic.
– Det ena är insynen för vårdnadshavarna där skolan är helt transparent med hur det går för eleverna. Det är väldigt uppskattat. Det andra är att vi lägger mycket tid och kraft på att se eleverna och göra det tydligt för dem och vårdnadshavarna vad vi förväntar oss av dem. Att det är lugn och ro och inga störande moment gör sedan att undervisningen rullar på.

Skolan har under det första läsåret cirka 150 elever och de kommer från alla möjliga sorters bakgrunder, och bor i det mest skiftande områden, ofta med långa pendlingsavstånd.

– Idag har vi 58 elever med modersmålsundervisning. För oss är blandningen av elever en tillgång.

Namn: Ms Sara Kuseta
Yrke: Biträdande rektor på Nordic International School Kalmar
Varför jobba på Nordic International School: Jag får arbeta med rätt team av medarbetare och vi lägger mycket tid och kraft på att se eleverna.