För elever och vårdnadshavare

Elevhälsan

På Nordic International School har vi ett aktivt elevhälsoteam och teamet arbetar för att stödja alla elever på skolan. Teamet diskuterar varje vecka vilka behov olika elever har och vilka åtgärder som ska införas. Teamet arbetar också förebyggande och främjande med skolans Likabehandlingsplan.

Kontakt

Mr Johan Ahlby

Skolsköterska

Mr Tim Wenemo

Kurator

Ms Sara Hallberg

Specialpedagog

Ms Camilla Franzén

Socialpedagog