Artikel

Vårt uppdrag

På Nordic International School tror man på att ge lärarna mer inflytande och att ha lugna klassrum för att göra det lättare att fokusera på studierna. En skola där ett fokus på att uppnå resultat i skolan går hand i hand med en varm och trevlig skolmiljö.

Skolans koncept handlar om att återgå till skolans huvuduppdrag och fokusera på studier och akademiska resultat. Lärarledd undervisning är en viktig del av detta. 2

– Vi skiljer oss från andra skolor i Sverige genom att vara mer akademiskt målinriktade. Det är viktigt att må bra och att stämningen på skolan är god men huvudsakligen är syftet med skolan att man lär sig. Vi vill fokusera på det uppdraget, säger Mr Emil Wallin, rektor på Nordic International School Karlstad.

Centralt för idén med lärarledd undervisning är att eleverna inte ska lära sig själva. Det är lärarna som är experter på de ämnen de undervisar i och de ska hjälpa eleverna framåt i sin utveckling.

Traditionell undervisning
Ms Fareeza Ahmed flyttade till Sverige från Kanada för två och ett halvt år sedan och har undervisat på Nordic International School sedan skolan öppnade 2019.

– För mig handlar Nordic-konceptet om att utmana eleverna. Vi vill uppnå goda akademiska resultat och hjälpa eleverna uppnå sin potential men samtidigt ha i åtanke att alla har olika förutsättningar. Det viktigaste för mig som lärare är att ha en rofylld miljö i skolan och klassrummet.

Enligt Ms Ahmed är att utveckla sin engelska, uppnå goda akademiska resultat och en lugn och trygg miljö, skolans tre grundpelare.

– Vi har höga förväntningar på våra elever. Vi förväntar oss att de uppför sig i klassrummet, och vi har infört ett disciplinärt system för att upprätthålla det, berättar Ms Ahmed.

Stör man studieron under en lektion får man först en varning. Gör man det två gånger så får man lämna klassrummet och tre gånger så får man kvarsittning. Ms Ahmed belyser däremot också behovet av att ha en varm och nära relation till eleverna:

– Trots att jag tycker disciplin och struktur är viktigt i klassrummen tycker jag också att det är viktigt att eleverna känner att de kan lita på mig. Det kan vara flera orsaker till att en elev inte uppför sig under en lektion och om jag gett en elev en varning så pratar vi alltid efteråt för att reda ut vad som hände. Eleverna ska känna att de både respekterar och litar på en som lärare.

Köanmälan

Vill du ställa ditt barn i kö?

Klicka på knappen nedan för att öppna köanmälningsformuläret i Schoolsoft.

Köanmälan»