Kvalitet

Betyg och kunskapsresultat

Nordic International School har en väl genomarbetad kvalitetsprocess där vi regelbundet mäter och utvärderar kunskapsresultat. Vi anser att betyg gör att det blir tydligare för både elever och vårdnadshavare hur eleven ligger till i sin kunskapsutveckling och att det ligger väl i linje med vårt koncept. Från och med hösten 2022 kommer vi därför att införa betyg även i årskurs 4 och 5 på Nordic International School Kalmar. Hittills har vi kunnat mäta kunskapsresultaten för våra skolor i Karlstad, Norrköping och Trollhättan då de är de enda skolorna som hittills examinerat en klass i årskurs nio (våra nyetablerade skolor startar med årskurs 7 för att fullt utbyggda även erbjuda årskurs 8 och 9).

Karlstad

Eleverna i årskurs 9 på Nordic International School Karlstad hade högst meritvärde av alla Karlstads grundskolor våren 2021* med 278,2 poäng och 100 procent behöriga till gymnasiet. *) jämförelsen med övriga grundskolor är från våren 2019 enligt senast tillgängliga officiella statistik från Skolverket.

Norrköping

Eleverna i årskurs 9 på Nordic International School Norrköping hade högst meritvärde av alla Norrköpings grundskolor* med 279,9 poäng och 96 procent behöriga till gymnasiet. *) jämförelsen med övriga grundskolor är från våren 2019 enligt senast tillgängliga officiella statistik från Skolverket.

Trollhättan

Den första avgångsklassen på Nordic International School Trollhättan gick våren 2021 ut grundskolan med ett genomsnittligt meritvärde på 250,8 poäng, vilket är näst högst bland kommunens grundskolor*. *) jämförelsen med övriga grundskolor är från våren 2019 enligt senast tillgängliga officiella statistik från Skolverket.

Sammanställning 2021

Sedan juni 2020 offentliggör inte Skolverket längre betygsstatistik på skolnivå. Därför redovisar vi här en sammanställning av samtliga resultat för avgångseleverna vårterminen 2021.