För elever och vårdnadshavare

Försäkringar

Kalmar kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector försäkring som gäller våra elever.

Olycksfallsförsäkring

Om en elev skadar sig på skoltid ska elev/vårdnadshavare anmäla skadan till Protector försäkring. Ange försäkringsnumret och kom ihåg att spara kvitton för alla utlägg samt dokumentera skadan tillsammans med Protector försäkring.

Försäkringsgivare: Protector försäkring

Försäkringstagare: Kalmar kommun

Omfattning: Heltid, dygnet runt

Försäkringsnummer: 367063-9.1

Skadeanmälan

Via Protectors hemsida: www.protectorforsakring.se

Vid frågor, vänligen kontakta Protector försäkring.
E-mail: skador@protectorforsakring.se
Tel: 08-410 637 00