Nordic International School Kalmar flyttar till nya lokaler inför höstterminen

news

2024-06-28, 10:22

Nordic International School Kalmar har nöjet att meddela att skolan inför höstterminen kommer att flytta till nya, mer ändamålsenliga lokaler. Den nya skollokalen, belägen cirka 100 meter från nuvarande lokaler, är samma byggnad där skolans matsal redan finns idag. Denna korta geografiska flytt innebär många fördelar för skolans verksamhet.

De nya lokalerna erbjuder förbättrade organisatoriska möjligheter med två större våningsplan. Grundtanken är att de äldre eleverna kommer att ha sin verksamhet på översta våningen medan de yngre eleverna kommer att ha sin på våningen nedanför. Skolan får fler stora klassrum, vilket innebär att alla klasser kommer att ha ett hemklassrum från och med nästa läsår.

Skolans nya lokaler kommer även att erbjuda större och mer sammanhållna rastytor med bättre akustik, som kommer att ge plats för både studier och social samvaro. För de äldre eleverna kommer det även att finnas en elevcafeteria. Personalens arbetsplatser kommer att vara utspridda över skolan och vara nära alla rastytor, vilket bidrar till en trygg miljö för alla elever.

Matsalen kommer att vara kvar och bli en integrerad del i skolan, och dessutom kommer skolan att få tillgång till rörelserum och omklädningsrum i källaren för delar av idrottsundervisningen. De nya lokalerna kommer även att innehålla dedikerade salar för textilslöjd, trä- och metallslöjd, bild, musik och ett högkvalitativt NO-labb, vilket innebär att all skolans verksamhet kan samlas under ett och samma tak.

I samband med lokalbytet kommer även skolgården att ses över och en ny bollplan att anläggas. Flytten kommer att genomföras under sommaren.

”Vi är övertygade om att denna korta flytt kommer att ge oss goda förutsättningar att fortsätta det positiva utvecklingsarbete vi påbörjat under våren,” säger Jenny Hultsberg, rektor vid Nordic International School Kalmar.

För frågor, vänligen kontakta Jenny Hultsberg på jenny.hultsberg@nordicinternational.se.

Presskontakt

Jenny Hultsberg

Rektor Nordic International School Kalmar jenny.hultsberg@nordicinternational.se

Relaterat material