Höga studieresultat på Nordic International School Kalmar

news

2021-06-21, 07:30

Nordic International School Kalmar som startade i augusti 2020 avslutade sitt första läsår med toppresultat.

Skolan examinerar sin första avgångsklass våren 2023 men en titt på årets elever i årskurs 7 – skolans äldsta elever det första skolåret – visar att de redan uppnått ett genomsnittligt meritvärde på 241,7 poäng vilket kan jämföras med 237,9 som var det genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs 9 i Kalmar kommun som helhet*.

– Jag är väldigt stolt över att våra elever nått så fina studieresultat detta vårt första skolår, särskilt som läsåret 2020/21 i hög grad präglats av den pågående pandemin vilket inneburit stora utmaningar för oss alla på skolan, säger Sara Kuseta, rektor vid Nordic International School Kalmar.

I Sverige som helhet var det genomsnittliga meritvärdet för grundskolans avgångselever 231,1 poäng och andelen med gymnasiebehörighet var 85,6 procent (2020).

*Jämförelser gjorda med senaste tillgängliga statistik från Skolverket, VT 2019.